Ремонт и възстановяване на земеделска техника

В Агримотор ООД разполагаме с екип от добре обучени и мотивирани сервизни специалисти за ремонт на всички видове земеделска техника - трактори, комбайни, челни товарачи, телескопични товарачи, прикачен инвентар. За ремонти на място при клиента или на полето разполагаме с 2 напълно оборудвани сервизни автомобила, а по-сложните ремонти се извършват в сервизния ни център в гр. Бургас. Нашите услуги обхващат всички дейности по поддръжката и ремонта на земеделските машини - от прости дейности като заваряване и заточване на прикачен инвентар, до основен ремонт на двигатели. В Агримотор ООД разбираме необходимостта нашите клиенти винаги да получават навременна и квалифицирана помощ, затова обръщаме голямо внимание на обучението на нашите сервизни специалисти. Ежегодните вътрешни и външни обучения, както и големият набор от инструменти и диагностична техника гарантират бързото и качествено решаване на всеки проблем.

Разработка на инвентар по поръчка

В практиката на фермера често се налага използването на специфичен инвентар за улесняване и автоматизиране на трудоемки задачи. В Агримотор държим на инженерния подход при дизайна и изработването такъв вид специфична техника, затова разполагаме с инженерингов отдел с опит в проектирането на машини и съоръжения.

Конверсия на компактни трактори

Нова дейност за Агрмотор ООД е конвертирането на компактни дизелови трактори в електрически. Практиката показва, че със замяната на дизеловия двигател с електрически се постига значителна икономия в разходите за зареждане и поддръжка.